Blekets bastu

Välkommen till Blekets bastuförening och vår hemsida.

Dom allmäna tiderna har utvidgats och övriga tider är endast möjliga att boka för privat badande.  Även prislistan har förändrats eftersom man numera även kan göra längre bokningar med rabatt. Vi kommer även hålla öppet för allmänt badande under samtliga "aftnar". Detta innebär att dessa dagar inte kommer kunna bokas privat.
Aftnar: Julafton, Nyårsafton,Påskafton, Valborgsmässoafton, Pingstafton och Midsommarafton. På dessa aftnar gäller att bastun är öppen för mixad bastu från klockan 10 till klockan 22.

Bastun kommer även vara öppen för allmänt badande vid speciella arrangemang. Meddelande om detta kommer på hemsidan vid dessa tillfällen.

Berätta gärna om oss på facebook och kom med tips och funderingar.

Ordförande Gudmund "Bull" Smedler, Bleket 0706-319714
Sekreterare Carl Besslinger, Bleket 0725-616840
Kassör Peter Larsson, Kinna 0706-610010
Informationsansvarig Thomas Olsson, Göteborg 0709-442881
Intendent Gösta Palm 0733-703056
Ledamot Bosse Berntson, Bleket 0706-434638
Suppleant Annelie Överström, Bleket 0704-747449
Suppleant Göran Wretlind, Mölndal 0705-670629

 

Senaste inläggen

Utökade tider för allmäna bastubad

Intresset för allmäna bastubad är stort. Från och med nu utökar vi därför de allmäna tiderna med ytterligare en tid för dambastu samt en ny tid för herrbastu. Med dessa förändringar gäller nedanstående schema för allmäna bastubad:

Tid Typ av allmänt bad Kostnad för badet Kommentar
Alla fredagar klockan16-22 Mixad bastu 40 kr för medlemmar, 80 kronor för icke-medlemmar.

 

Gratis för premium-medlemmar

Dessa tider är reserverade redan idag
Första söndagen i varje månad klockan13-16 Dam-bastu 40 kr för medlemmar, 80 kronor för icke-medlemmar.

 

Gratis för premium-medlemmar

Dessa tider är reserverade redan idag
Andra söndagen i varje månad klockan 13-16 Herr-bastu 40 kr för medlemmar, 80 kronor för icke-medlemmar.

 

Gratis för premium-medlemmar

Detta är en ny-införd tid
Tredje lördagen i varje månad klockan 13-16 Dam-bastu 40 kr för medlemmar, 80 kronor för icke-medlemmar.

 

Gratis för premium-medlemmar

Detta är en ny-införd tid

 

De ny-införda tiderna införs som en försöksverksamhet och utvärderas löpande. I bokningskalendern på hemsidan kommer de nya tiderna tillsvidare att vara markerade med färgkod. Om försöket slår väl ut har styrelsen för avsikt att permamenta dessa förändringar.

Med vänliga hälsningar

 

Styrelsen i Blekets Bastuförening