Blekets bastu

Välkommen till Blekets bastuförening och vår hemsida.

Dom allmäna tiderna har utvidgats och övriga tider är endast möjliga att boka för privat badande.  Även prislistan har förändrats eftersom man numera även kan göra längre bokningar med rabatt. Vi kommer även hålla öppet för allmänt badande under samtliga "aftnar". Detta innebär att dessa dagar inte kommer kunna bokas privat.
Aftnar: Julafton, Nyårsafton,Påskafton, Valborgsmässoafton, Pingstafton och Midsommarafton. På dessa aftnar gäller att bastun är öppen för mixad bastu från klockan 10 till klockan 22.

Bastun kommer även vara öppen för allmänt badande vid speciella arrangemang. Meddelande om detta kommer på hemsidan vid dessa tillfällen.

Berätta gärna om oss på facebook och kom med tips och funderingar.

Sekreterare Gunilla Sångberg-Björk 0703-723898
Ordförande Peter Larsson, Kinna 0706-610010
Kassör Gudmund "Bull" Smedler, Bleket 0706-319714
Information Thomas Olsson, Göteborg 0709-442881
Bastudrift Bosse Berntson, Bleket 0706-434638
Intendent Gösta Palm 0733-703056
Suppleant Carl Besslinger, Bleket 0725-616840