Bastukultur

Bastumanual

 1. Se till att brandredskap finns på plats.
 2. Dra upp spjället bakom lavarna för att få in syre.
 3. Stäng bastudörren.
 4. Töm asklådan i avsett plåtkärl innan eldning.
 5. Använd rumstempererad ved som tidigare badare så snällt lagt i vedkorgen. Varm ved andtänds lättare.
 6. Undvik papper, använd tändblock. Elda endast med ved från förrådet. Saltdränkt ved får ej användas. Uppvärmning till maxvärme tar ca. 1 tim.
 7. När brasan tagit sig minskas draget genom att helt skjuta in asklådan.

Bastubadning

 • Duscha före bastubadning.
 • Sitthandukar skall användas. Undvik badkläder, dessa kan innehålla kemikalier och bakterier som påverkar lavarna på sikt.
 • Fukta inte bastuväggarna utan häll vatten på stenarna för att få ånga.
 • Doftessenser får absolut inte användas på träinredningen eftersom den kan skadas.
 • Ombesörj att eventuell glaskross eller annat som kan skada fötter omedelbart och noggrant avlägsnas från bastugolvet.
 • Använd endast sötvatten på aggregatet. Salvatten skapar rost.
 • Musslor eller liknande får ej läggas på stenarna eftersom de luktar illa.
 • Efter havsbad, duscha med färskvatten innan bastubadet fortsätter.

Efter badet

 • Bjud nästa besökare på en fin upplevelse genom att snygga till efter er.
 • Låt ventilerna vara öppna.
 • Torka av golvytorna med städutrustningen som finns i städutrymmet.
 • Rengöring av lavar får endast göras med natursåpa.
 • Fyll på med ny ved i korgen för nästa badare. Ved finns i boden på baksidan av bastun.
 • Släck ljus och lås.
 • Meddela ifall veden börjar ta slut.

Övriga tänkvärdheter

 • Trappor och däck kan vara hala speciellt vintertid, ta det lugnt.
 • Temperaturskillnaderna kan anstränga kroppen, bada inte ensam i havet efter en het bastu utan att någon har koll från land.
 • Dyk inte med huvudet före, det finns en del stenar utanför badbryggan.
 • Elda inte för hårt i relaxkaminen, det blir varmt nog ändå.
 • Andvänd inte ved som är impregnerad eller tjärindränkt i kaminerna.
 • Läs toalettmanualen innan användandet.
 • Njut allt vad du kan och lev i nuet!

En serviceavgift debiteras för städning ifall den inte görs av badarna själva.