Öppettider & priser

Allmän bastu

Mixbastu – Varje fredag, klockan 16.00 — 22.00
Dambastu – Första Söndagen varje månad, från klockan 13.00 —16.00 är reserverad för damerna.

Alla övriga timmar är möjliga att boka för slutet sällskap (privat bokning) eller för allmän bastu. Privat bokning kan göras när som helst, medan allmän bastu får bokas tidigast 48 timmar i förväg.

Undantaget är aftnar som är öppna för medlemmarna och inte bokningsbara för privata sällskap. Dessa är Nyårsafton, Påskafton, Valborgsmässoafton, Pingstafton, Midsommarafton och Julafton.

Priser för tre timmar allmän bastu:

Startavgift 50 kr , inbetalas vid bokning
Medlem 1 bastubiljett/pers
Icke medlem 2 bastubiljetter/pers

Bastubiljetterna kostar 40 kr styck och kan köpas genom inbetalning till Blekets bastuförenings bangiro 465-3739.
Glöm ej att uppge namn och telefon-nummer vid köp av bastubiljetter.

OBS: Premiummedlemmar badar gratis på allmäna tider och behöver inga bastubiljetter

Boka privat bastu

Bastun är öppen för privat bokning alla tider utom under de allmänna tiderna. Bastun är mest bekväm för 10 personer. Bokningen gäller för tre timmars bastubad. Ifall bastun är ouppvärmd bör eldningen starta minst 45 minuter innan. Läs mer om uppvärmning, badteknik och regler under Bastukultur. Minimi ålder för att boka bastun är 22 år.

Priser privat bastu:

                          Tre timmar:                               Heldag
Medlem                   500 kr                                   1.500kr
Icke medlem           750 kr                                    2.000kr
Företag                1.000 kr                                    2.500kr

Vid bokning av heldag kontakta styrelsen.

Blekets bastuförenings bankgironr: 465-3739

Aktuell låskod lämnas ut strax innan bokad bastu.

OBS! Det är inte tillåtet att använda glas i någon form eller levande ljus i bastun! Bristfälligt städad bastu efter bad efterdebiteras med upp till 2.000 kr.

Boka bastu