Den planerade renoverings perioden förlängs, nya skador upptäcktes i samband med rivningsstart

Det planerade renoveringsarbetet påbörjades som tidigare meddelats lördagen den 29/10. Första steget var att ta ut det befintliga golvet i basturummet.

Tur i oturen var att man då också upptäckte fuktskador. Dessa fuktskador gick hela vägen till duschutrymmet vilket innebär att den tänkta renoveringen blir betydligt mer omfattande än vad vi från början planerat.

Styrelsens uppfattning är att det är helt nödvändigt att åtgärda skadorna som uppkommit och att en väl underhållen bastu är en självklarhet för såväl vår medlemmar som övriga gäster. Vi har och kommer även fortsättningsvis att erbjuda en bastu- upplevelse utöver det vanliga.

Föreningens goda ekonomi borgar för att renoveringen kan ske med hjälp av befintliga medel i föreningen.

För att genomföra det mer omfattande renoveringsarbetet kommer vi därför att stänga bastun hela november månad. Planen är att öppna bastun den 2/12 med en mixad Allmän bastu. Därefter är det återigen möjligt att boka bastun.

För de som bokat bastun under dessa veckor kommer vi naturligtvis att betala tillbaka erlagda avgifter.

Om det blir förändringar av stängning- eller öppet tider kommer de att anslås här på hemsidan.

Styrelsen Blekets Bastu