Allmän Bastu från och med 7/8

Ändrade regler för bastubad

Allmän bastu (Mixed och Dam) öppnar igen från och med fredagen den 7/8 tills vidare. Betyder också att helgaftnarna framåt är tillgängliga för allmän bastu.

Vi behåller tills vidare det lägre priset för medlemmar vid privat bokning av bastun (200 kr) men kommer inte att öppna upp möjligheten att boka bastun med kort varsel för 50 kr.

Vi förutsätter att alla badande även fortsättningsvis följer FHMs rekommendationer för att minimera smittspridning.

Mvh

Styrelsen

 

PS

Vi har sett bastugäster som förtöjt båtar vid bastubryggan. Bryggan är inte konstruerad eller dimensionerad för detta. Förtöjning av båtar är därför inte tillåtet utan endast till för badande bastugäster.