Årsmöte Blekets Bastuförening den 28/4 kl 11.00 i Sjöboden

Lördagen den 27/4 klockan 10:00 i Fritidsföreningens Sjöbod

Hej Alla Bastuälskare!

Nu är det dags att reservera tid i kalendern för årets höjdpunkt, Årsmötet i Blekets Bastuförening.

Vi ser gärna att nya medlemmar, eldsjälar anmäler sitt intresse för att vara med i styrelsen eller på annat sätt bidra till föreningens utveckling. Om ni är intresserade så hör av Er till valberedningens ordförande, Hans Enlund, enlund.hans@hotmail.com eller till någon i styrelsen.

För de som önskar köpa handdukar (vita) med föreningens logga på kan göra det efter årsmötet (pris stor + liten = 300 kr)

STYRELSENS FÖRSLAG TILL AGENDA

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.
 11. Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år.
 12. Val av två styrelseledamöter samt två suppleanter för en tid av 1 år, val av tre ledamöter för en tid av 2 år.
 13. Val av revisorer samt revisor-suppleant för en tid av ett år
 14. Val av ordförande för valberedningen, en övrig ledamot och en suppleant. Ordföranden och suppleanten väljes för en tid av 1 år, den övriga ledamoten för en tid av 2 år.
 15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner: Nytt vedförråd.
 16. Övriga frågor.

Välkomna önskar styrelsen!