Allmän Bastu från och med 7/8

Ändrade regler för bastubad

Allmän bastu (Mixed och Dam) öppnar igen från och med fredagen den 7/8 tills vidare. Betyder också att helgaftnarna framåt är tillgängliga för allmän bastu.

Vi behåller tills vidare det lägre priset för medlemmar vid privat bokning av bastun (200 kr) men kommer inte att öppna upp möjligheten att boka bastun med kort varsel för 50 kr.

Vi förutsätter att alla badande även fortsättningsvis följer FHMs rekommendationer för att minimera smittspridning.

Mvh

Styrelsen

 

PS

Vi har sett bastugäster som förtöjt båtar vid bastubryggan. Bryggan är inte konstruerad eller dimensionerad för detta. Förtöjning av båtar är därför inte tillåtet utan endast till för badande bastugäster.

VIKTIG INFORMATION MED ANLEDNING AV CORONA-VIRUSET

Styrelsen för Blekets Bastuförening vill uppmana alla bastubadare att så långt som möjligt följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minimera smittspridningen i samhället. Vid bastubad i stora grupper är smittrisken högre än vid andra sammankomster, och det är svårare att hålla det rekommenderade avståndet till andra människor. Därför vill vi i ännu högre grad än tidigare betona betydelsen av ett stort personligt ansvarstagande i samband med bastubad.

För oss i Blekets Bastuförening innebär detta att

  • Vi avstår helt från bastubad om vi känner några som helst sjukdomssymptom, samt i ytterligare två dagar efter det att symptomen har upphört.

 

  • Vi pausar tillfälligt de allmänna bastubaden. Denna inskränkning gäller alla former av allmänna bastubad, dvs fredagskvällar, storhelgsaftnar, dambastu och herr-bastu samt även möjligheten att boka allmän bastu 48 timmar i förväg för 50 kr.

 

  • För att kompensera våra medlemmar för förlorade förmåner erbjuder vi istället möjligheten att boka bastun för privat slutet sällskap för en reducerad avgift om 200 kr per 3-timmars pass. Den person som står för bokningen ansvarar även för att alla i sällskapet tar hänsyn till smittspridningsrisken och att bastun städas extra noggrant efter avslutat bad (styrelsen kontrollerar). Den reducerade avgiften gäller endast för medlemmar, medan bokningsavgifterna för icke-medlemmar och företag ligger fast.

 

Ovanstående regel-förändringar gäller tills annat meddelas, och vi hoppas givetvis att vi så snart som möjligt kan återgå till våra ordinarie rutiner.

Bleket 20-04-06

Styrelsen för Blekets Bastuförening