Blekets Fritidsförening och Blekets Bastuförening vill gemensamt fortsätta utveckla Bleket

INFÖR VÅRA ÅRSMÖTEN 2022

Under vintern 2021/2022 har styrelserna för Blekets Fritidsförening och Blekets Bastuförening fört diskussioner om vad som kan göras för att på bästa sätt utnyttja föreningarnas samlade resurser för att skapa ett rikare fritidsliv och en förstärkt gemenskap i Bleket med omnejd.

En rad olika konkreta förslag har kommit upp, och vi tycker att dessa är värda att diskutera i närmare detalj vid våra föreningarnas årsmöten i mars 2022. Några exempel på omedelbara förbättringar är

  • Hjärtstartare vid badplatsen
  • Nya toaletter vid badplatsen
  • Upprustning/underhåll av Ingemars stig
  • Fungerande sophantering i hamnområdet
  • Utomhusgym (på lämplig plats)
  • Gångstig mellan Sjöboden och bastun

Detta är några exempel på vad vi skulle vilja utveckla gemensamt, men helt visst finns det många ytterligare idéer som vi väldigt gärna vill diskutera i en bredare krets. Våra gemensamma resurser är starka, och vi lider ingen brist på idéer, kunskaper eller entusiasm, och faktiskt inte ens på pengar!

De tankar och idéer som vi har kräver aktivt samtycke och aktiv medverkan från våra medlemmar. Vi hälsar därför alla medlemmar välkomna för att bidra till den vidare utvecklingen vid våra årsmöten, som äger rum

  • Fritidsföreningen den 20/3
  • Bastuföreningen den 27/3

Kom för att höra mer, diskutera och för att bidra till att förverkliga de bästa planerna.

Vänligen

Styrelserna för Blekets Fritidsförening och Blekets Bastuförening

PS: Formell kallelse till respektive årsmöte kommer separat.