Medlemsbrev 2020 med viktig information och datum

BLEKETS BASTUFÖRENINGS MEDLEMSBREV 2020

 

I Blekets bastu kan man bada bastu på många olika sätt, både i form av Allmän Bastu och för slutna sällskap. I detta medlemsbrev informerar styrelsen om vad som är på gång, hur man bokar bastun och hur man gör för att bli medlem i Blekets Bastuförening.

Allmän bastu

Vid allmän bastu badar Du tillsammans med alla andra som också vill bada.

Styrelsen har fastslagit att bastun under 2020 skall hållas öppen för allmänna bastubad på följande tider:

 • Alla fredagar kl. 16-22 är det mix-bastu, öppet för alla herrar och damer.
 • Första söndagen och tredje lördagen i varje månad kl. 13–16 är det dambastu, alltså öppet för alla damer
 • På Storhelgdagsaftnar, hela dagen från kl. 10:00 till 22:00. Under 2020 är bastun alltså reserverad för följande Helgdagsaftnar:
  • Trettondagsafton tisdagen den 5:e januari 2021
  • Påskafton lördagen den 11:e april 2020
  • Valborgsmässoafton torsdagen 30:e april 2020
  • Pingstafton lördagen den 30:e maj 2020
  • Midsommarafton fredagen den 19:e juni 2020
  • Allhelgonadagen lördagen den 31:e oktober 2020
  • Julafton torsdagen den 24:e december 2020
  • Nyårsafton torsdagen den 31:e december 2020

 

 • Du som är vanlig medlem eller premiummedlem kan även boka allmänbastu med kort varsel. Detta görs i kalendern på Bastuföreningens hemsida https://bleketsbastu.se/bokning/?b=allman . En sådan bokning kan göras tidigast 48 timmar i förväg och kostar endast 50 kr för ett tre-timmarspass. Till denna startavgift kommer en bad-avgift om 40 kr per person för vanliga medlemmar och 80 kr per person för eventuella gäster som inte är medlemmar. För premiummedlemmar är badavgiften gratis. Totalpriset vid bokning blir därför 90 kronor för en medlem och 40 respektive 80 kronor för övriga badande. För en premiummedlem blir totalpriset vid bokning 50 kr och 40 respektive 80 kronor för övriga badande.

 

 • Betalning av bad-avgift: Vid alla bad med Allmän Bastu betalar Du som är medlem 40 kr för själva badet, Du som inte är medlem betalar 80 kr, medan Du som är premiumedlem badar gratis vid Allmän Bastu. Badavgiften betalas via Bastuföreningens hemsida https://bleketsbastu.se/betala-bastubad/ via Paypal eller via SWISH (1 235 395 744).

 

Bastu i slutet sällskap – Privat eller med företaget

Den som vill bada bastu i slutet sällskap, t.ex. med den närmaste släkten, kan reservera bastun för ett tretimmarspass med hjälp av kalendern på hemsidan. Detta kan göras närsomhelst under året utom på de tider som är reserverade för allmän bastu (se ”Allmän Bastu” ovan). Bokning av bastubad för slutet sällskap kan göras på något av följande tre sätt:

Vid bad i slutet sällskap är badavgiften inkluderad i bokningsavgiften för hela sällskapet. Bokningsavgiften betalas i samband med bokningen via hemsidans Paypal- eller SWISH-funktion.

 

Bastuföreningens ekonomi i korthet

Bastuföreningens ekonomi är i god balans, och den löpande verksamheten har under de senaste åren gett ett visst överskott. Till vår reservfond, som inrättades efter godkännande av årsmötet 2015, avsattes även detta år 25 000 kr.

Bastuföreningen har under 2019 haft ett antal extraordinära utgifter, till exempel en ny badstege, nya ytterdörrar samt reparationer i samband med en vattenläcka. Styrelsen har även undersökt förutsättningarna för att bygga ett nytt fristående vedförråd i anslutning till bastun. En diskussion förs med Tjörns Kommun i detta ärende.

 

Medlemskap och Medlemsavgifter 2020

Genom medlemskapet får Du möjlighet att utnyttja bastun till förmånliga priser, samtidigt som Du gör en viktig insats för att stötta föreningens verksamhet. Medlemsavgifterna fastställes årligen av Bastuföreningens årsmöte, vilket avhölls den 28:e april 2018. Eftersom föreningens ekonomi är tillfredsställande bedömdes inte någon höjning vara nödvändig, varför årsmötet fastställde medlemsavgifterna på samma nivå som för 2018 vilket innebär:

Medlemskap enskild:                                                                           150 kr per kalenderår
Medlemskap familj boende på samma adress:                                   250 kr per kalenderår

Premiummedlemskap enskild:                                                            400 kr per kalenderår
Premiummedlemskap familj boende på samma adress:                    600 kr per kalenderår

 

Dina förmåner som vanlig medlem:

 • Reducerad avgift när Du bokar bastun privat, 500 kr istället för 750 kr
 • Rätt att boka Allmän Bastu med 48 timmars varsel för en startavgift om 50 kr
 • Endast 40 kr i bad-avgift när Du badar Allmän Bastu, istället för 80 kr

Dina förmåner som premiummedlem:

 • Reducerad avgift när Du bokar bastun privat, 500 kr istället för 750 kr
 • Rätt att boka Allmän Bastu med 48 timmars varsel för en startavgift om 50 kr
 • Ingen bad-avgift när Du badar Allmän Bastu
 • För 2020 har vi också ett specialerbjudande: Så läge lagret räcker får premiummedlemmar köpa ett stiligt badlakan-set (2 handdukar, liten och stor) vit frotté med Blekets Bastuförenings emblem till det fantastiska priset av 100 kronor/set. Maila bleketsbastu@hotmail.se och lägg din beställning. Max 2 set/medlem. OBS: Detta gäller så långt lagret räcker. Först till kvarn, alltså!

Medlemsförmånerna börjar gälla så snart Du har betalat in avgiften och därefter för hela kalenderåret 2020.

Du blir medlem och betalar medlemsavgift genom att registrera dig på hemsidan under fliken "Medlem" och där betala in medlemsavgiften via SWISH eller PayPal. Medlemskap kan också tecknas via ett mejl till bleketsbastu@hotmail.se med angivande av personnummer (6 första siffrorna), telefonnummer, aktuell mailadress som man önskar använda och medlemsform som man önskar erhålla. Avgiften betalas då på bankgiro 465–3739 eller SWISH (1235395744). Medlemskap gäller alltid för ett kalenderår, och kan ej lösas för del av år.

 

Vad är genomfört under året och vad är på gång?

 

 • Förbättrad badstege

Ny badstege på plats som förhoppningsvis gör det lättare för oss badare att komma i och ur vattnet. Den gamla badstegen är skänkt till Blekets Fritidsförening.

 • Förbättrad belysning

Vi har installerat extra lampor längst ut på bryggan för att förbättra belysningen under mörka höst- och vinterkvällar.

 • Byte av ytter-och innerdörrar

Bastuns båda ytterdörrar var ordentligt slitna. Båda är nu utbytta mot nya. Vi har också bytt ut våra två innerdörrar.

 • Hårfön på plats

Till glädje för de föreningsmedlemmar och hyresgäster som har hår så finns det nu en hårfön på plats i bastun.

 • Hjälpmedel för gamla knän och leder

Det är inte alltid så lätt att ta sig upp på bastulavarna, speciellt inte om knän och leder är utslitna. Två bra initiativ har tagits under året, en ledstång i väggen som hjälp att ta sig upp på översta hyllan samt en pall som gör avståndet mellan 1a lave och golv lite mindre.

 • Nytt vedförråd

Styrelsen har beslutat anskaffa ett nytt fristående vedförråd. Detta är en förutsättning för att bastun skall kunna användas samtidigt som en framtida ombyggnad av det nuvarande vedförrådet till omklädningsrum genomförs. I skrivande stund förs diskussioner med kommunen angående det nya vedförrådets utformning och placering.

 

Avbokning av privat bokad bastu (inklusive företagsbastu)

Då och då händer det att fel uppstår vid bastubokning, och ibland vill den som bokat bastun avboka beställningen. Om en sådan avbokning görs med mycket kort varsel blir det i praktiken omöjligt att hyra ut den avbokade tiden till någon annan. Styrelsens har därför beslutat att fr.o.m. 2019 införa följande två regler för avbokning:

 • Avbokning av bokad tid får göras senast 7 dagar innan den bokade tiden.
 • Avgiften för bokningen återbetalas inte, dock erbjudes en ny tid att bokas gratis (med styrelsens hjälp) inom sex månader.

 

Årsmöte och arbetsdagar

Bastuföreningens årsmöte avhålles lördagen den 18/4 kl. 10.00 i Sjöboden.

Under årets avhålles dessutom två arbetsdagar, en på våren och en på hösten. Vid dessa arbetsdagar ställer många medlemmar upp och bidrar med underhållsarbete i och kring bastun. Dessa dagar kommer som vanligt att samplaneras med våra båda systerföreningar Fritidsföreningen och Hamnföreningen, med gemensamt fika och fördelning av arbetskraften efter behov.

Vårfixardagen infaller lördagen den 2/5 mellan kl. 10.00-15.00

Höstfixardagen infaller lördagen den 26/9 mellan kl. 10.00-15.00

Vi behöver hjälp med vår hemsida

Är du intresserad så kontakta vår ordförande Peter Larsson på telefon 0706-610010

 

Till Sist

Om något som gäller Blekets Bastu inte skulle fungera, så finns alltid möjligheten att ställa frågor och lämna förslag genom att ringa någon i styrelsen.

 

Väl mött i bastun önskar styrelsen 2020!

 

Ordförande Peter Larsson, Borås 0706–610010

Kassör Gudmund "Bull" Smedler, Bleket 0706–319714

Sekreterare Gunilla Sångberg-Björk, Bleket 0703–723898

Bastudrift Fredrik Brodin, Bleket 0739–421633

Informationsansvarig Thomas Olsson, Göteborg 0709–442881

Intendent Gösta Palm, Bleket 0733–703056

Bastudrift Bosse Berntson, Bleket 0706–434638

Suppleant Carl Besslinger, Bleket, 0725–616840

 

Medlemsbrev 2019 med viktig information och datum

BLEKETS BASTUFÖRENINGS MEDLEMSBREV 2019

I Blekets bastu kan man bada bastu på många olika sätt, både i form av Allmän Bastu och för slutna sällskap. I detta medlemsbrev informerar styrelsen om vad som är på gång, hur man bokar bastun och hur man gör för att bli medlem i Blekets Bastuförening.

Allmän bastu

Vid allmän bastu badar Du tillsammans med alla andra som också vill bada.

Styrelsen har fastslagit att bastun under 2019 skall hållas öppen för allmänna bastubad på följande tider:

 • Alla fredagar kl. 16-22 är det mix-bastu, öppet för alla herrar och damer.
 • Första söndagen och tredje lördagen i varje månad kl. 13–16 är det dambastu, alltså öppet för alla damer
 • På Storhelgdagsaftnar, hela dagen från kl. 10:00 till 22:00. Under 2019 är bastun alltså reserverad för följande Helgdagsaftnar:
  • Trettondagsafton den 5:e januari
  • Påskafton lördagen den 20:e april
  • Valborgsmässoafton söndagen 30:e april
  • Pingstafton lördagen den 8:e Juni
  • Midsommarafton fredagen den 21:e juni
  • Allhelgonadagen den 1:e november
  • Julafton tisdagen den 24:e december
  • Nyårsafton tisdagen den 31:e december

 

 • Du som är vanlig medlem eller premiummedlem kan även boka allmänbastu med kort varsel. Detta görs i kalendern på Bastuföreningens hemsida https://bleketsbastu.se/bokning/?b=allman . En sådan bokning kan göras tidigast 48 timmar i förväg och kostar endast 50 kr för ett tre-timmarspass. Till denna startavgift kommer en bad-avgift om 40 kr per person för vanliga medlemmar och 80 kr per person för eventuella gäster som inte är medlemmar. För premiummedlemmar är badavgiften gratis. Totalpriset vid bokning blir därför 90 kronor för en medlem och 40 respektive 80 kronor för övriga badande. För en premiummedlem blir totalpriset vid bokning 50 kr och 40 respektive 80 kronor för övriga badande.

 

 • Betalning av bad-avgift: Vid alla bad med Allmän Bastu betalar Du som är medlem 40 kr för själva badet, Du som inte är medlem betalar 80 kr, medan Du som är premiemedlem badar gratis vid Allmän Bastu. Badavgiften betalas via Bastuföreningens hemsida https://bleketsbastu.se/betala-bastubad/ via Paypal eller via SWISH (1 235 395 744).

Bastu i slutet sällskap – Privat eller med företaget

Den som vill bada bastu i slutet sällskap, t.ex. med den närmaste släkten, kan reservera bastun för ett tretimmarspass med hjälp av kalendern på hemsidan. Detta kan göras närsomhelst under året utom på de tider som är reserverade för allmän bastu (se ”Allmän Bastu” ovan). Bokning av bastubad för slutet sällskap kan göras på något av följande tre sätt:

Vid bad i slutet sällskap är badavgiften inkluderad i bokningsavgiften för hela sällskapet. Bokningsavgiften betalas i samband med bokningen via hemsidans Paypal- eller SWISH-funktion.

Bastuföreningens ekonomi i korthet

Efter att ha brottats med en relativt hög skuldsättning under de första verksamhetsåren är Bastuföreningens ekonomi nu i god balans. År 2014 blev föreningen skuldfri, och vi har därefter fonderat 25 000 kr per år för oförutsedda utgifter, vilket gör att reservfonden år 2019 kommer att innehålla 100 000 kr.

Vid årsmötet lördagen den 27/4 kl 10.00 i Sjöboden redovisar styrelsen föreningens ekonomi inklusive alla kostnader och intäkter i detalj.

Medlemskap och Medlemsavgifter 2019

Genom medlemskapet får Du möjlighet att utnyttja bastun till förmånliga priser, samtidigt som Du gör en viktig insats för att stötta föreningens verksamhet. Medlemsavgifterna fastställes årligen av Bastuföreningens årsmöte, vilket avhölls den 28:e april 2018. Eftersom föreningens ekonomi är tillfredsställande bedömdes inte någon höjning vara nödvändig, varför årsmötet fastställde medlemsavgifterna på samma nivå som för 2018 vilket innebär:

Medlemskap enskild:                                                                           150 kr per kalenderår
Medlemskap familj boende på samma adress:                                   250 kr per kalenderår

Premiummedlemskap enskild:                                                            400 kr per kalenderår
Premiummedlemskap familj boende på samma adress:                    600 kr per kalenderår

 

Dina förmåner som vanlig medlem:

 • Reducerad avgift när Du bokar bastun privat, 500 kr istället för 750 kr
 • Rätt att boka Allmän Bastu med 48 timmars varsel för en startavgift om 50 kr
 • Endast 40 kr i bad-avgift när Du badar Allmän Bastu, istället för 80 kr

Dina förmåner som premiummedlem:

 • Reducerad avgift när Du bokar bastun privat, 500 kr istället för 750 kr
 • Rätt att boka Allmän Bastu med 48 timmars varsel för en startavgift om 50 kr
 • Ingen bad-avgift när Du badar Allmän Bastu
 • För 2019 har vi också ett specialerbjudande: Så läge lagret räcker får premiummedlemmar köpa ett stiligt badlakan-set (2 handdukar, liten och stor) vit frotté med Blekets Bastuförenings emblem till det fantastiska priset av 100 kronor/set. Maila bleketsbastu@hotmail.se och lägg din beställning. Max 2 set/medlem. OBS: Detta gäller så långt lagret räcker. Först till kvarn, alltså!

Medlemsförmånerna börjar gälla så snart Du har betalat in avgiften och därefter för hela kalenderåret 2019.

Du blir medlem och betalar medlemsavgift genom att registrera dig på hemsidan under fliken "Medlem" och där betala in medlemsavgiften via SWISH eller PayPal. Medlemskap kan också tecknas via ett mail till bleketsbastu@hotmail.se med angivande av personnummer (6 första siffrorna), telefonnummer, aktuell mailadress som man önskar använda och medlemsform som man önskar erhålla. Avgiften betalas då på bankgiro 465–3739 eller SWISH (1235395744). Medlemskap gäller alltid för ett kalenderår, och kan ej lösas för del av år.

Vad är på gång?

 • Förbättrad badstege

Styrelsen har initierat en ombyggnad av den befintliga badstegen, så att badstegen i nerfällt läge hamnar c: a 1 meter längre ut i vattnet. Denna förändring kommer att göra det mycket lättare att ta sig i och ur vattnet, samt att hala upp badstegen. Stegen skall förses med handtag som gör det enklare att klättra, samt förses med en vev-anordning för att underlätta upphissning / nedsänkning av badstegen installeras.

 • Förbättrad belysning

Flera badande har påpekat riskerna med att ha dålig belysning vid bryggnocken under mörka höst- och vinterkvällar. Vi kommer därför installera extra lampor längst ut på bryggan.

 • Nytt vedförråd

Styrelsen har beslutat anskaffa ett nytt fristående vedförråd. Detta är en förutsättning för att bastun skall kunna användas samtidigt som en framtida ombyggnad av det nuvarande vedförrådet till omklädningsrum genomförs. I skrivande stund förs diskussioner med kommunen angående det nya vedförrådets utformning och placering.

 • Renovering av ytterdörrar

Bastuns båda ytterdörrar är ordentligt slitna. Bastuföreningen har fått offert från Hjalmar Olsson för två nya kompletta dörrar inklusive karm och foder. Styrelsen har godkänt beställning av två dörrar á 5 400 SEK inklusive moms.

 • Avbokning av privat bokad bastu (inklusive företagsbastu)

Då och då händer det att fel uppstår vid bastubokning, och ibland vill den som bokat bastun avboka beställningen. Om en sådan avbokning görs med mycket kort varsel blir det i praktiken omöjligt att hyra ut den avbokade tiden till någon annan. Styrelsens har därför beslutat att fr.o.m. 2019 införa följande två regler för avbokning:

 • Avbokning av bokad tid får göras senast 7 dagar innan den bokade tiden.
 • Avgiften för bokningen återbetalas inte, dock erbjudes en ny tid att bokas gratis (med styrelsens hjälp) inom sex månader.

Årsmöte och arbetsdagar

Bastuföreningens årsmöte avhålles lördagen den 27/4 kl. 10.00 i Sjöboden.

Under årets avhålles dessutom två arbetsdagar, en på våren och en på hösten. Vid dessa arbetsdagar ställer många medlemmar upp och bidrar med underhållsarbete i och kring bastun. Dessa dagar kommer som vanligt att samplaneras med våra båda systerföreningar Fritidsföreningen och Hamnföreningen, med gemensamt fika och fördelning av arbetskraften efter behov.

Vårfixardagen infaller lördagen den 4/5 mellan kl. 10.00-15.00

Höstfixardagen infaller lördagen den 7/9 mellan kl. 10.00-15.00

Vi behöver hjälp med vår hemsida

Är du intresserad så kontakta vår ordförande Peter Larsson på telefon 0706-610010

 

Till Sist

Om något som gäller Blekets Bastu inte skulle fungera, så finns alltid möjligheten att ställa frågor och lämna förslag genom att ringa någon i styrelsen.

 

Väl mött i bastun önskar styrelsen 2019!

 

Ordförande Peter Larsson, Borås 0706–610010

Kassör Gudmund "Bull" Smedler, Bleket 0706–319714

Sekreterare Gunilla Sångberg-Björk, Bleket 0703–723898

Bastudrift Fredrik Brodin, Bleket, 0739–421633

Informationsansvarig Thomas Olsson, Göteborg 0709–442881

Intendent Gösta Palm, Bleket 0733–703056

Bastudrift Bosse Berntson, Bleket 0706–434638

Suppleant Carl Besslinger, Bleket, 0725–616840

 

Årsmöte Blekets Bastuförening den 28/4 kl 11.00 i Sjöboden

Lördagen den 27/4 klockan 10:00 i Fritidsföreningens Sjöbod

Hej Alla Bastuälskare!

Nu är det dags att reservera tid i kalendern för årets höjdpunkt, Årsmötet i Blekets Bastuförening.

Vi ser gärna att nya medlemmar, eldsjälar anmäler sitt intresse för att vara med i styrelsen eller på annat sätt bidra till föreningens utveckling. Om ni är intresserade så hör av Er till valberedningens ordförande, Hans Enlund, enlund.hans@hotmail.com eller till någon i styrelsen.

För de som önskar köpa handdukar (vita) med föreningens logga på kan göra det efter årsmötet (pris stor + liten = 300 kr)

STYRELSENS FÖRSLAG TILL AGENDA

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.
 11. Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år.
 12. Val av två styrelseledamöter samt två suppleanter för en tid av 1 år, val av tre ledamöter för en tid av 2 år.
 13. Val av revisorer samt revisor-suppleant för en tid av ett år
 14. Val av ordförande för valberedningen, en övrig ledamot och en suppleant. Ordföranden och suppleanten väljes för en tid av 1 år, den övriga ledamoten för en tid av 2 år.
 15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner: Nytt vedförråd.
 16. Övriga frågor.

Välkomna önskar styrelsen!