Bli medlem

Bastuföreningen är öppen för alla. Återväxten är viktig, därför vill vi gärna att kommande generationer skall vara med. Därav det låga priset för familjer där alla är skrivna på samma adress.

Vi strävar efter att ha sund ekonomi i föreningen för att det skall vara riktigt billigt för våra medlemmar att njuta av anläggningen. Sponsorskap, deltagande i föreningsliv/ underhållsarbete är därför uppskattat, men inget tvång.

Du kan bli medlem genom att betala in medlemsavgiften på bankgiro 465-3739. Medlemsskap gäller för ett kalenderår, och kan ej lösas för del av år. Betalning kan även göras via SWISH (1235395744)

Medlemskap enskild: 150 kr per kalenderår
Medlemskap familj boende på samma adress: 250 kr per kalenderår

Du som vill stötta föreningen lite extra kan även lösa så kallat premiummedlemskap. Som premiummedlem betalar Du en högre årsavgift, men i gengäld badar Du gratis på alla allmäna tider. För premiummedlemskap gäller:

Premiummedlemskap enskild: 400 kr per kalenderår
Premiummedlemskap familj boende på samma adress: 600 kr per kalenderår