Bli medlem

Bastuföreningen är öppen för alla. Återväxten är viktig, därför vill vi gärna att kommande generationer skall vara med. Därav det låga priset för familjer där alla är skrivna på samma adress.

Vi strävar efter att ha sund ekonomi i föreningen för att det skall vara riktigt billigt för våra medlemmar att njuta av anläggningen. Sponsorskap, deltagande i föreningsliv/ underhållsarbete är därför uppskattat, men inget tvång.

Du kan bli medlem genom att registrera dig på hemsidan under fliken "Medlem" och där betala in medlemsavgiften via SWISH eller PayPal. Medlemskap kan också tecknas via ett mail till bleketsbastu@hotmail.se med angivande av personnummer (6 första siffrorna), telefonnummer, aktuell mailadress som man önskar använda och medlemsform som man önskar erhålla. Avgiften betalas då på bankgiro 465-3739 eller SWISH (1235395744). Medlemskap gäller alltid för ett kalenderår, och kan ej lösas för del av år.

Medlemskap enskild: 150 kr per kalenderår
Medlemskap familj boende på samma adress: 250 kr per kalenderår

Du som vill stötta föreningen lite extra kan även lösa så kallat premiummedlemskap. Som premiummedlem betalar Du en högre årsavgift, men i gengäld badar Du gratis på alla allmänna tider och erlägger aldrig badavgift. För premiummedlemskap gäller:

Premiummedlemskap enskild: 400 kr per kalenderår
Premiummedlemskap familj boende på samma adress: 600 kr per kalenderår