Information från Blekets bastu förening inför 2023

Hej alla Medlemmar

 

Inför 2023 vill vi informera om följande:

Så som det verkar nu kommer reparationen av bastun att vara slutförd enligt plan den 1/12 vilket betyder att den allmänna mixade bastun fredagen den 2/12 blir öppningsdag för bastun, tätt följd av en dambastu den 4/12 kl 13.00.

Vid årsmötet i mars 2022 beslutades om en uppdatering av avgifts- och medlemsskapsstruktur enligt nedan:

Medlemsavgifter och förmåner 2023

En medlemsform:

  • Familjemedlemsskap (för samtliga i familjen skrivna på samma adress) = 300 kr/år
  • Enskild medlem = 200 kr/år

Allmän bastu, mix, varje fredag kl 16.00 - 22.00

Allmän bastu, dam, varannan söndag (jämna veckor) kl 13.00 – 16.00

Alla aftnar är bastun öppen för samtliga medlemmar, bastun är alltså inte bokningsbar dessa dagar

Hyra bastu = 250 kr/medlem (3 h)

Hyra bastu = 750 kr/ icke medlem (3h)

Vi tar bort såväl Premium medlemskap som bastubiljetter. Betyder att:

  • den som tar med sig en ”icke medlem” till en allmän bastu eller en ”afton” få se till att denne swishar 80 kr för bastubadet till föreningen
  • medlemmar badar gratis på allmänna tider

De nya medlemsavgifterna ändras från och med idag (13/11). De som betalt/betalar sin medlemsavgift under november månad och framåt har också ett medlemskap för 2023.

De nya hyresavgifterna för bastun börjar gälla från och med 1/1 2023. Betyder att medlemsbokningar som görs fram till 31/12 görs för 200 kr och därefter 250 kr

Som framgår av strukturen ovan har vi gjort det lite lättare och tydligare för dambastun genom att förlägga den till söndagar jämna veckor kl 13.00. För att få en kanal för samordning och kommunikation av gruppen ”bastubadande damer” har vi också frågat Gunilla Sångberg Björk om hon är villig att öppna och administrera en Whats app-kanal för dambastun vilket hon glädjande nog var. Det blir en grupp enbart för de damer som vill delta och få löpande information från andra dambadare. De som är intresserade av att vara med i denna grupp kontakta Gunilla på telefon 070-372 38 98 eller mejl gunillasangberg@gmail.com så kommer ni med.

Första dambastun efter reparationen blir söndagen den 4/12. Nästa tillfälle blir v52 (jämn vecka), söndagen den 1/1 kl 13.00 och därefter är det söndagar jämna veckor kl 13.00 som gäller.

Med vänlig hälsning

Styrelsen Blekets Bastu