Inte inloggad

Du är just nu inte inloggad på vår hemsida vilket betyder att du inte kan boka bastun till medlemspris.

Om du inte har registrerat dig som medlem och betalt medlemsavgift så kan du göra det under fliken Medlem. Denna registrering måste göras för att kunna boka bastun till medlemspris. Du kan boka bastun direkt efter genomförd registrering av medlemskap och erlagd betalning av medlemsavgift.

Om du redan är registrerad medlem och har betalt årets medlemsavgift, logga in under fliken Medlem med ditt medlemsnummer (födelsedata + löpnummer, ÅÅÅÅMMDD-XX) eller din e-mailadress.