15/5 kl 10.00 Arbetsdag i bastun

Hej alla medlemmar och andra bastubadare,

Nu är det dags att göra bastun extra fin inför sommaren. Vi samlas vid bastun lördagen den 15/5 kl 10.00-13.00 för att under Gösta och Johans eminenta ledning städa och göra de förbättringar som behövs inför sommaren.

Väl mött,

Styrelsen

Årsmöte 2021 i Bastuföreningen

Lördagen den 13/3 klockan 11:00 i Fritidsföreningens Sjöbod

Hej Alla Bastuälskare!

Nu är det dags att reservera tid i kalendern för årets höjdpunkt, Årsmötet i Blekets Bastuförening.

Vi ser gärna att nya medlemmar, eldsjälar anmäler sitt intresse för att vara med i styrelsen eller på annat sätt bidra till föreningens utveckling. Om ni är intresserade så hör av Er till vår valberedning, Annika Mattus, annika.mattus@joab.se eller Lars Lövgren, lasseibleket@hotmail.com eller till någon i styrelsen.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL AGENDA

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.
 11. Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år.
 12. Val av två ledamöter för en tid av 2 år, val av två suppleanter för en tid av 1 år.
 13. Val av revisorer samt revisor-suppleant för en tid av ett år
 14. Val av ordförande för valberedningen och en suppleant. Ordföranden och suppleanten väljes för en tid av 1 år.
 15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 16. Övriga frågor.

Välkomna önskar styrelsen!

Allmän Bastu från och med 7/8

Ändrade regler för bastubad

Allmän bastu (Mixed och Dam) öppnar igen från och med fredagen den 7/8 tills vidare. Betyder också att helgaftnarna framåt är tillgängliga för allmän bastu.

Vi behåller tills vidare det lägre priset för medlemmar vid privat bokning av bastun (200 kr) men kommer inte att öppna upp möjligheten att boka bastun med kort varsel för 50 kr.

Vi förutsätter att alla badande även fortsättningsvis följer FHMs rekommendationer för att minimera smittspridning.

Mvh

Styrelsen

 

PS

Vi har sett bastugäster som förtöjt båtar vid bastubryggan. Bryggan är inte konstruerad eller dimensionerad för detta. Förtöjning av båtar är därför inte tillåtet utan endast till för badande bastugäster.