Information från Styrelsen

Hej Alla medlemmar och bastuälskare

 

Tre informationspunkter från oss i styrelsen så här i början av semestertider:

 

 1. Toaletten i bastun fungerar inte. Reparatör är vidtalad och toaletten är låst till dess den är i ordning igen.
 2. Bokningssystemet med SWISH fungerar för tillfället inte. Det går alldeles utmärkt att boka bastun med Pay-Pal.

Tråkigt att detta hände precis i semestertider men Murphy har ingen pardon!! Vi i styrelsen ska göra vårt bästa för att lösa situationen. Nu över till den betydligt trevligare punkt 3.

 1. Som de flesta av Er redan känner till så har vi, Fritidsföreningen och Bastuföreningen tillsatt en arbetsgrupp (Katarina och Åsa från Fritidsföreningen och Bull och jag själv från Bastuföreningen) som bereder och arbetar med frågan om ett eventuellt återtagande av Blekets kapell till Fritidsföreningen. Arbetet går framåt och vi har ju haft två separata möten i Fritidsföreningens regi om detta där arbetsgruppen informerat om status. På lördag den 8/7 kl 19.30 i Sjöboden kommer åter en kort information att ges om läget idag. Det har hänt en hel del sedan sist (7/5). Detta möte sker alltså i direkt anslutning till Fritidsföreningens pub kväll. Så slå er lösa, tag en pilsner, lyssna på informationen och ha en trevlig kväll!!

Det händer spännande saker i Bleket, hela tiden 😊.

För er som inte har möjlighet att närvara på lördagens information så kommer ett nytt tillfälle i augusti för en mera fullödig genomgång av statusen. Separat kallelse kommer.

Mvh

Styrelsen Blekets Bastuförening gm Peter

Information om en extra föreningsstämma i Blekets Fritidsförening

Hej alla Bastuälskare

Se nedan information om extra föreningsstämma i Blekets fritidsförening om Blekets kapell

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM BLEKETS KAPELL 230507

Tid: Söndagen den 7/5 klockan 13:30

Plats: Bleketskolans matsal

Bakgrund

Svenska Kyrkan Tjörn har beslutat att ta Blekets kapell ur bruk, vilket sker i en särskild gudstjänst i Blekets kapell den 7 maj klockan 15:00. Med anledning av beslutet samlades på påskdagen 45 intresserade personer från Bleket med omnejd för att höra mer om och diskutera Svenska kyrkans planer för kapellets framtid. En mycket positiv och enig anda ledde till att Fritidsföreningen och Bastuföreningen gemensamt kommer att driva frågan om återföra kapellet till samhället för att där kunna hålla en varierad verksamhet för alla åldrar under alla årstider. Styrelsen söker därför medlemmarnas mandat att agera för Fritidsföreningen i frågan. Alla medlemmar är välkomna att rösta på denna extra föreningsstämma, på plats eller online. Mer information på hemsidan.

Föreningsstämmans agenda

 1. Stämmans öppnande
 2. Stämmans behöriga utlysning
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
 5. Styrelsens förslag till beslut i fråga om Blekets kapell
 • Att styrelsen ges mandat att verka för att Fritidsföreningen skall övertaga Blekets kapell från Svenska kyrkan
 • Att styrelsen tillsätter en särskild kommitté som utvärderar de detaljerade ekonomiska och arbetsmässiga förutsättningarna för ett sådant övertagande
 • Att styrelsen ansvarar för att eventuella beslut i frågan om övertagande av Blekets kapell tas inom ramen för Fritidsföreningens stadgar
 1. Mötets avslutande

Övrigt

Då gudstjänsten den 7/5 är den sista planerade gudstjänsten i Blekets kapell uppmanas de medlemmar som så önskar att delta i gudstjänsten direkt efter den extra föreningsstämman