VIKTIG INFORMATION MED ANLEDNING AV CORONA-VIRUSET

Styrelsen för Blekets Bastuförening vill uppmana alla bastubadare att så långt som möjligt följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minimera smittspridningen i samhället. Vid bastubad i stora grupper är smittrisken högre än vid andra sammankomster, och det är svårare att hålla det rekommenderade avståndet till andra människor. Därför vill vi i ännu högre grad än tidigare betona betydelsen av ett stort personligt ansvarstagande i samband med bastubad.

För oss i Blekets Bastuförening innebär detta att

 • Vi avstår helt från bastubad om vi känner några som helst sjukdomssymptom, samt i ytterligare två dagar efter det att symptomen har upphört.

 

 • Vi pausar tillfälligt de allmänna bastubaden. Denna inskränkning gäller alla former av allmänna bastubad, dvs fredagskvällar, storhelgsaftnar, dambastu och herr-bastu samt även möjligheten att boka allmän bastu 48 timmar i förväg för 50 kr.

 

 • För att kompensera våra medlemmar för förlorade förmåner erbjuder vi istället möjligheten att boka bastun för privat slutet sällskap för en reducerad avgift om 200 kr per 3-timmars pass. Den person som står för bokningen ansvarar även för att alla i sällskapet tar hänsyn till smittspridningsrisken och att bastun städas extra noggrant efter avslutat bad (styrelsen kontrollerar). Den reducerade avgiften gäller endast för medlemmar, medan bokningsavgifterna för icke-medlemmar och företag ligger fast.

 

Ovanstående regel-förändringar gäller tills annat meddelas, och vi hoppas givetvis att vi så snart som möjligt kan återgå till våra ordinarie rutiner.

Bleket 20-04-06

Styrelsen för Blekets Bastuförening

Årsmöte 2020 i Bastuföreningen

Lördagen den 18/4 klockan 10:00 i Fritidsföreningens Sjöbod

Hej Alla Bastuälskare!

Nu är det dags att reservera tid i kalendern för årets höjdpunkt, Årsmötet i Blekets Bastuförening.

Vi ser gärna att nya medlemmar, eldsjälar anmäler sitt intresse för att vara med i styrelsen eller på annat sätt bidra till föreningens utveckling. Om ni är intresserade så hör av Er till vår valberedning, Annika Mattus, annika.mattus@joab.se eller Lars Lövgren, lasseibleket@hotmail.com eller till någon i styrelsen.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL AGENDA

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.
 11. Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år.
 12. Val av tre ledamöter för en tid av 2 år, val av två suppleanter för en tid av 1 år.
 13. Val av revisorer samt revisor-suppleant för en tid av ett år
 14. Val av ordförande för valberedningen och en suppleant. Ordföranden och suppleanten väljes för en tid av 1 år.
 15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 16. Övriga frågor.

Välkomna önskar styrelsen!