Öppettider & priser

Allmän bastu

Följande tider är reserverade för allmän bastu:

Mixbastu – Varje fredag, klockan 16.00 — 22.00. Bastun ska lämnas senast 22.30.

Dambastu – From 2023, söndagar jämna veckor, från klockan 13.00 —16.00 är reserverad för damerna.

Följande aftnar är reserverade för allmän bastu: Trettondagsafton, Påskafton, Valborgsmässoafton, Pingstafton, Midsommarafton, Allhelgonaafton, Julafton och Nyårsafton.

Badavgift erläggs av icke medlemmar på aftnar och allmänna tider.

Badavgiften är 80 kr per person för icke medlemmar och betalas genom inbetalning via hemsidan under fliken "Boka bastun" och "Betala bastubad" eller till Blekets bastuförenings bankgiro 465-3739 eller via SWISH (1235395744)

Glöm ej att uppge namn och telefon-nummer vid betalning av bad avgift.

Privat bokning

Bastun är öppen för privat bokning alla tider utom under de allmänna tiderna. Bastun är mest bekväm för 10 personer. Bokningen gäller för tre timmars bastubad. Om- och avbokning kan göras senast 7 dagar innan den aktuella bokningen. Uppvärmningstiden av bastun beräknas till 45 minuter. Läs mer om uppvärmning, bad teknik och regler under  Bastukultur. Minimum ålder för att boka bastun är 22 år.

Bokningsbekräftelse skickas automatiskt vid bokningstillfället. Aktuell låskod lämnas ut strax innan den bokade tiden infaller via mail..

Priser Privat bokning:

                          Tre timmar:                               Heldag
Medlem                   250 kr                                       800 kr
Icke medlem           750 kr                                    1.500 kr
Företag                1.000 kr                                    2.000 kr

Vid bokning av heldag kontakta styrelsen.

Alla genomförda bokningar är bindande. För samtliga bokningar gäller att av- och ombokning accepteras senast 7 dagar innan den aktuella bokningen infaller.

OBS! Det är inte tillåtet att använda glas i någon form eller levande ljus i bastun!

Vid dåligt städad bastu (samtliga utrymmen) äger Blekets Bastuförening rätt att efterdebitera upp till 2000 kr.  Observera att detta även gäller vår förbränningstoalett (Cinderella).

Boka bastu