Öppettider & priser

Allmän bastu

Följande tider är reserverade för allmän bastu:

Mixbastu – Varje fredag, klockan 16.00 — 22.00

Dambastu – Första söndagen och tredje lördagen varje månad, från klockan 13.00 —16.00 är reserverad för damerna.

Följande aftnar är reserverade för allmän bastu: Trettondagsafton, Påskafton, Valborgsmässoafton, Pingstafton, Midsommarafton, Allhelgonaafton, Julafton och Nyårsafton.

Badavgift erläggs av samtliga badande, förutom premiummedlemmar som badar gratis.

Privat bokning

Bastun är öppen för privat bokning alla tider utom under de allmänna tiderna. Bastun är mest bekväm för 10 personer. Bokningen gäller för tre timmars bastubad. Uppvärmningstiden av bastun beräknas till 45 minuter. Läs mer om uppvärmning, badteknik och regler under Bastukultur. Minimum ålder för att boka bastun är 22 år.

Bokning Allmän bastu

Om bastun inte är reserverad för allmän bastu eller privat bokning kan medlemmar boka Allmän bastu 48 timmar i förväg. Om bastun bokas som allmän bastu är tiden publik, det vill säga vem som helst äger rätt att bada.

Badavgift erläggs av samtliga badande, förutom premiummedlemmar som badar gratis.

Priser Privat bokning:

                          Tre timmar:                               Heldag
Medlem                   500 kr                                   1.500kr
Icke medlem           750 kr                                    2.000kr
Företag                1.000 kr                                    2.500kr

Vid bokning av heldag kontakta styrelsen.

Priser bokning Allmän bastu (kan endast bokas av medlemmar) :

Premium medlem: Startavgift 50 kr, inbetalas vid bokning

Övriga medlemmar: Startavgift 50 kr och badavgift 40 kr, totalt 90 kr, inbetalas vid bokning.

Alla genomförda bokningar är bindande. För samtliga bokningar gäller att av- och ombokning endast accepteras 7 dagar innan den aktuella bokningen infaller.

Badavgiften kostar 40 kr per person för medlemmar och 80 kr per person för icke medlemmar och betalas genom inbetalning via hemsidan under fliken "Boka bastun" och "Betala bastubad" eller till Blekets bastuförenings bankgiro 465-3739 eller via SWISH (1235395744)

Glöm ej att uppge namn och telefon-nummer vid betalning av badavgift.

Aktuell låskod lämnas ut strax innan bokad bastu.

OBS! Det är inte tillåtet att använda glas i någon form eller levande ljus i bastun! Bristfälligt städad bastu efter bad efterdebiteras med upp till 2.000 kr.

Boka bastu