Under tiden 29/10 tom 9/11 kommer bastun att renoveras och vara stängd för bad.

Vi kommer då att byta ut följande i basturummet:

  • golvet, klinker
  • lavar
  • ryggstöd

Dessutom kommer vi att förbättra ventilationen i duschrum och städskrubb.

Detta innebär att:

  • Bastun kommer att vara stängd för bokning under dessa dagar, inklusive fredagsbad och Allahelgonsbad
  • Städdagen den 10/9 ställs in och ersätts med en rivningsdag den 29/10 med start kl 10.00. Vi kommer då att behöva vara 6–10 arbetsglada personer som hjälps åt att riva ut det gamla golvet och transportera detta till Hamnplan för vidare befordran till Tippen.
  • Vägen upp till bastun behöver göras farbar för pick-up eller liknande.
  • Rivningsarbetet kommer att ske med hjälp av oss själva, medlemmar i föreningen,  under Johan Modigs kvalificerade ledning.
  • För själva uppbyggnadsarbetet kommer vi att använda externa leverantörer.
  • Vi kommer också att behöva hjälp med att återställa bastun efter renoveringen. Återkommer med tidpunkt för detta.

Bastun började användas under 2011 och har nu varit i gång i mer än 10 år. Under dessa år har bastun värmts upp och kylts ned mer än 2500 gånger. Nyttjandet har mer än fördubblats under de senaste tre åren.

Vi har också under årens lopp samlat ihop ett tillräckligt kapital för att kunna genomföra den här typen av åtgärder utan att vi behöver be vare sig banker eller oss själva om pengar.

Ålder och nyttjande börjar med andra ord att ta ut sin rätt. Ska vi som förening fortsätta att erbjuda en fin upplevelse för de som nyttjar vår anläggning måste vi sköta om den. En fin och välskött anläggning för medlemmar och övriga gäster är den bästa försäkring vi kan ha för fortsatt goda hyresintäkter vilket ger oss en stabil och sund förening.

Därför genomför vi nu denna renovering

Styrelsen Blekets Bastu