VIKTIG INFORMATION MED ANLEDNING AV CORONA-VIRUSET

Styrelsen för Blekets Bastuförening vill uppmana alla bastubadare att så långt som möjligt följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minimera smittspridningen i samhället. Vid bastubad i stora grupper är smittrisken högre än vid andra sammankomster, och det är svårare att hålla det rekommenderade avståndet till andra människor. Därför vill vi i ännu högre grad än tidigare betona betydelsen av ett stort personligt ansvarstagande i samband med bastubad.

För oss i Blekets Bastuförening innebär detta att

  • Vi avstår helt från bastubad om vi känner några som helst sjukdomssymptom, samt i ytterligare två dagar efter det att symptomen har upphört.

 

  • Vi pausar tillfälligt de allmänna bastubaden. Denna inskränkning gäller alla former av allmänna bastubad, dvs fredagskvällar, storhelgsaftnar, dambastu och herr-bastu samt även möjligheten att boka allmän bastu 48 timmar i förväg för 50 kr.

 

  • För att kompensera våra medlemmar för förlorade förmåner erbjuder vi istället möjligheten att boka bastun för privat slutet sällskap för en reducerad avgift om 200 kr per 3-timmars pass. Den person som står för bokningen ansvarar även för att alla i sällskapet tar hänsyn till smittspridningsrisken och att bastun städas extra noggrant efter avslutat bad (styrelsen kontrollerar). Den reducerade avgiften gäller endast för medlemmar, medan bokningsavgifterna för icke-medlemmar och företag ligger fast.

 

Ovanstående regel-förändringar gäller tills annat meddelas, och vi hoppas givetvis att vi så snart som möjligt kan återgå till våra ordinarie rutiner.

Bleket 20-04-06

Styrelsen för Blekets Bastuförening