Vision & historik

Blekets bastu – ett samhällsuppbyggnadsprojekt.

Sommaren 2009 startade en grupp boende en förening för att uppföra en bastu i Bleket på Tjörn. En vision formulerades: Att bygga en bastu inte bara för badentusiaster utan också skapa en naturlig mötesplats för alla invånare. Ung och gammal, fastboende och deltidsboende.