Blekets bastu

Välkommen till Blekets bastuförening och vår hemsida.

De allmänna tiderna har utvidgats och övriga tider är endast möjliga att boka för privat badande.  Även prislistan har förändrats eftersom man numera även kan göra längre bokningar med rabatt. Vi kommer även hålla öppet för allmänt badande under samtliga "aftnar". Det innebär att dessa dagar inte kan bokas privat.
Aftnar: Trettondagsafton, Påskafton, Valborgsmässoafton, Pingstafton, Midsommarafton, Allhelgonaafton, Julafton och Nyårsafton. På dessa aftnar gäller att bastun är öppen för mixad bastu från klockan 10 till klockan 22.

Bastun kommer även vara öppen för allmänt badande vid speciella arrangemang. Meddelande om detta kommer på hemsidan vid dessa tillfällen.

Berätta gärna om oss på facebook och kom med tips och funderingar.

Ordförande Peter Larsson, Bleket 0706 - 610010
Kassör Gudmund "Bull" Smedler, Bleket 0706 - 319714
Ledamot Kina Aronsson, Göteborg 0793 - 476154
Intendent Johan Modig, Alingsås 0708 - 833393
Ledamot Harriet Besslinger, Bleket 0722 - 107902
Bastudrift Mats Gustafson, Stockholm 0705 - 928509
Suppleant Gun-Britt Lundgren, Skärhamn 0703 - 910092
Suppleant Carl-Christian Lanryd, Stockholm 0705 - 777149