Blekets bastu

Välkommen till Blekets bastuförening och vår hemsida.

De allmäna tiderna har utvidgats och övriga tider är endast möjliga att boka för privat badande.  Även prislistan har förändrats eftersom man numera även kan göra längre bokningar med rabatt. Vi kommer även hålla öppet för allmänt badande under samtliga "aftnar". Det innebär att dessa dagar inte kan bokas privat.
Aftnar: Trettondagsafton, Påskafton, Valborgsmässoafton, Pingstafton, Midsommarafton, Allhelgonaafton, Julafton och Nyårsafton. På dessa aftnar gäller att bastun är öppen för mixad bastu från klockan 10 till klockan 22.

Bastun kommer även vara öppen för allmänt badande vid speciella arrangemang. Meddelande om detta kommer på hemsidan vid dessa tillfällen.

Berätta gärna om oss på facebook och kom med tips och funderingar.

Sekreterare Gunilla Sångberg-Björk, Bleket 0703-723898
Ordförande Peter Larsson, Borås 0706-610010
Kassör Gudmund "Bull" Smedler, Bleket 0706-319714
Information Thomas Olsson, Göteborg 0709-442881
Bastudrift Bosse Berntson, Bleket 0706-434638
Bastudrift Fredrik Brodin, Bleket 0739-421633
Intendent Gösta Palm, Bleket 0733-703056
Suppleant Carl Besslinger, Bleket 0725-616840