Blekets bastu

Välkommen till Blekets bastuförening och vår hemsida.

De allmäna tiderna har utvidgats och övriga tider är endast möjliga att boka för privat badande.  Även prislistan har förändrats eftersom man numera även kan göra längre bokningar med rabatt. Vi kommer även hålla öppet för allmänt badande under samtliga "aftnar". Det innebär att dessa dagar inte kan bokas privat.
Aftnar: Trettondagsafton, Påskafton, Valborgsmässoafton, Pingstafton, Midsommarafton, Allhelgonaafton, Julafton och Nyårsafton. På dessa aftnar gäller att bastun är öppen för mixad bastu från klockan 10 till klockan 22.

Bastun kommer även vara öppen för allmänt badande vid speciella arrangemang. Meddelande om detta kommer på hemsidan vid dessa tillfällen.

Berätta gärna om oss på facebook och kom med tips och funderingar.

Ordförande Peter Larsson, Borås 0706 - 610010
Kassör Gudmund "Bull" Smedler, Bleket 0706 - 319714
Ledamot Fanny Kivimäki, Skärhamn 0706 - 728065
Intendent Gösta Palm, Bleket, Bleket 0733 - 703056
Ledamot Harriet Besslinger, Bleket 0722 - 107902
Bastudrift Fredrik Brodin, Bleket 0739 - 421633
Suppleant Johan Modig, Alingsås 0708 - 833393
Suppleant Mats Gustafson, Stockholm 0705 - 928509